Consum responsable, model socioeconòmic sostenible

Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Consumidores, s’ha inaugurat el nou Espai Consum Responsable, que oferirà activitats, recursos i propostes des d’una perspectiva de consum amb responsabilitat i consciència, i que se suma a altres iniciatives de serveis municipals que ja treballen en aquesta línia.

La iniciativa forma part de lEstratègia d’impuls del consum responsable, que considera el consum com una part proactiva del model socioeconòmic i que apel·la a valorar altres aspectes d’allò que es consumeix, més enllà de la satisfacció puntual que genera l’adquisició de béns.

El nou espai, situat en un renovat Palau Foronda, mantindrà els serveis de protecció dels drets de les persones consumidores que ja oferia l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) des del 1983, però afegirà aquesta nova mirada sobre el consum mitjançant activitats i serveis adreçats a centres formatius, entitats, empreses i altres col·lectius, que s’hi aniran incorporant per fases.

El 2017 l’OMIC va atendre 20.082 consultes i 6.509 reclamacions, de les quals es van resoldre favorablement per al consumidor prop de la meitat i 1.090 es van derivar a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona (JACB).

Un espai responsable

 La remodelació del Palau Foronda s’ha basat a dotar de multifuncionalitat alguns espais, a més de crear-s’hi una aula i adaptar-ne la sala polivalent per cedir-la a entitats vinculades al consum. En la reforma també s’han introduït criteris socials i ambientals, com el nou mobiliari, elaborat a partir de materials de reciclatge i mobles en desús, dissenyats i fabricats per L’Estoc, una cooperativa de treball que promou la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

 Consum responsable, model socioeconòmic sostenible
 Consum responsable, model socioeconòmic sostenible
 Consum responsable, model socioeconòmic sostenible
 Consum responsable, model socioeconòmic sostenible
 Consum responsable, model socioeconòmic sostenible
 Consum responsable, model socioeconòmic sostenible