Informació sobre el nou sistema de facturació horària

 Que és el nou sistema de facturació horària?

 La facturació es realitzarà aplicant al consum real de cada hora el preu horari de l’energia en el mercat majorista d’electricitat.

 El sistema de facturació horària permetrà als consumidors aprofitar els moments depreus baixos de l'electricitat (típicament els caps de setmana o per les nits, quan hi ha menor demanda) per estalviar en la factura.

 Quan entra en vigor?

 El nou sistema de facturació horària de la llum va entrar en vigor el dijous 1 d’octubre.

 Qui es pot beneficiar?

 Per poder acollir-se al sistema de facturació horària  s’han de complir tots els requisits següents:

 -         Ser un consumidor domèstic o una pime amb potència contractada de fins a 10 kw.

 -         Tenir la tarifa PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).

 -         Disposar d’un comptador intel·ligent.

 -         Que el comptador estigui integrat a la xarxa i tingui capacitat per mesurar a distància.

 Que és un comptador intel·ligent integrat al sistema de telegestió?

 Un comptador intel·ligent és un comptador digital que permet la discriminació horària i la telegestió.

 Si està integrat al sistema de telegestió vol dir que enregistra la lectura a distància del consum horari que el client realitza, de tal manera que no cal que l’usuari faciliti la lectura a la companyia.

 Com es pot saber si tenim un comptador intel·ligent?

 A la factura de la llum apareix el tipus de comptador, i si actualment està integrat o no al sistema de telegestió en cas de ser digital.

 Com serà la factura?

 La nova factura serà mensual (els clients que ja tenien PVPC ja tenien factura mensual).

 Com la factura de PVPC te els continguts regulats, l’aspecte de la factura serà el mateix, únicament s’introduiran els següents canvis:

 Al primer full, a l’apartat dades del contracte, s’informarà:

 -        Que el client disposa de comptador intel·ligent integrat.

 -         Que és facturat per consum real horari.

 Com es podrà saber les hores mes cares i els preus de la llum?

 Els consumidors podran saber per endavant quines hores són generalment més cares que altres i podran conèixer el preu horari exacte de l'electricitat des del dia anterior, que es publicarà diàriament al portal de Red Eléctrica de España (REE) (http://www.esios.ree.es/pvpc/). Les tarifes s’actualitzaran cada dia al voltant de les 20.15 i seran vàlides fins al dia següent a la mateixa hora.

 Les hores més econòmiques són les de menys demanda, generalment de 23:00h a 07:00h i els caps de setmana, i les més cares van de 08:00h a 12:00h i de 20:00h a 23:00h.

  D'altra banda, el titular del contractepodrà consultar a través de la seva empresa distribuïdora la seva corba deconsum per a un període ja facturat.

 Quines altres implicacions té la nova facturació?

 S’eliminen les lectures estimades i es preveu que s'evitin errors en les factures.

 La facturació estarà adaptada als hàbits de consum real  dels consumidors.

 Que passa si no complim els requisits?

 Es seguirà aplicant el model actual en funció d’un perfil de consum mitjà si tenim la tarifa PVPC o les condicions pactades si tenim una tarifa de mercat lliure.

 Els clients sense comptador intel·ligent integrat a  telegestió seguiran tenint factura bimestral.

  Quan afectarà a tos els consumidors que tinguin PVPC?

 A partir del 2018, quan el ministeri preveu que s’hagi renovat els 27 milions de comptadors que funcionen a tot l’Estat.  

 El canvi de comptadors és obligatori tant per el consumidor com per l’empresa i haurà de realitzar-se abans del 31 de desembre del 2018 segons Ordre  Ministerial IET/290/2012, de 16 de febrer del 2012.

 El canvi de comptador el fa actualment l’empresa distribuïdora de manera gratuïta.