Subvencions

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2020. El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 30 de gener de 2020.

En l'edició d'enguany es contempla una secció (línia T) dedicada a "projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones consumidores".  Així doncs, les sol·licitants d’aquest programa han de ser necessàriament organitzacions de persones consumidores actives que estiguin inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, incloent en el seu objecte i activitat principal la gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum, i realitzant atenció a les persones de manera presencial (a més a més d’altres canals).

L’import destinat per aquesta línia de subvencions és de 50.000 €.

Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50% de l’import total del projecte amb topall màxim de 8.000 €.

 

Criteris socials i ambientals 

D'altra banda, enguany també s’han contemplat criteris socials i ambientals en els projectes que a recolzar a través de la convocatòria general de subvencions. Aquests s’expliciten en l’apartat de criteris d’avaluació. 

Però a què fan referència? Trobareu idees i orientacions al següent material.