Subvencions

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2019 estarà comprès entre els dies 27 de desembre de 2018 i 24 de gener de 2019

Trobareu la documentació d’aquesta convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes aquí

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria.

Dins de la mateixa convocatòria trobareu una secció dedicada a projectes que fomenten el consum responsable, dirigida a entitats, amb una línia específica per a les associacions de defensa de les persones consumidores. 

 

Criteris socials i ambientals (NOVETAT)

D'altra banda, enguany s’incorporen també criteris socials i ambientals en els projectes que es recolzin a través de la convocatòria general de subvencions. Aquest és el primer any que s’expliciten en l’apartat de criteris d’avaluació. 

Però a què fan referència? Trobareu idees i orientacions al següent material.