Subvencions

Amb data 6 d’agost, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha fet pública la Resolució d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 2020.

La resolució relativa a les subvencions de les associacions de persones consumidores la trobareu a les pàgines que van de la 73 a la 75.

Recordem que en l'edició d'enguany es contemplava una secció (línia T) dedicada a "projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones consumidores". És per aquest motiu que les sol·licitants únicament són organitzacions de persones consumidores actives inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, que inclouen en el seu objecte i activitat principal la gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum, i realitzant atenció a les persones de manera presencial (a més a més d’altres canals).

L’import destinat per aquesta línia de subvencions és de 50.000 €.

Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50% de l’import total del projecte amb topall màxim de 8.000 €.

 

Criteris socials i ambientals 

D'altra banda, enguany també s’han contemplat criteris socials i ambientals en els projectes que a recolzar a través de la convocatòria general de subvencions. Aquests s’expliciten en l’apartat de criteris d’avaluació. 

Però a què fan referència? Trobareu idees i orientacions al següent material.