Subvencions

L’Ajuntament de Barcelona va publicar la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2019 el passat mes de gener.  

Dins aquesta mateixa convocatòria, es contemplava una secció dedicada a projectes que fomenten el consum responsable dirigida a entitats, amb una línia específica per a les associacions de defensa de les persones consumidores. La resolució definitiva de les subvencions per impulsar el consum responsable amb els expedients aprovats i denegats que van haver de presentar la documentació administrativa requerida o van gestionar una al·legació es pot consultar aquí. També podeu veure la resolució final en l'anunci del Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (pàgines 27 a 33). Recordeu però, que la resta de projectes subvencionats ja vàren ser comunicats en la relació provisional publicada el passat 20 de maig

 

Criteris socials i ambientals (NOVETAT)

D'altra banda, enguany també s’han incorporat criteris socials i ambientals en els projectes que a recolzar a través de la convocatòria general de subvencions. Aquest és el primer any que s’expliciten en l’apartat de criteris d’avaluació. 

Però a què fan referència? Trobareu idees i orientacions al següent material.