L’OMIC segueix prestant els seus serveis a la ciutadania de forma telemàtica i a través del 010. Les consultes o reclamacions es continuen fent en línia. Per a aquelles consultes que requereixin atenció presencial es concertarà cita prèvia de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores.

Subvencions

L’Ajuntament de Barcelona convoca anualment subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

A l'actualitat s'ha publicat la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions 2021. 

En l'edició d'enguany es torna a contemplar una secció (línia T pàgines 51 i 52) dedicada als projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones consumidores. És per aquest motiu que els sol·licitants únicament són organitzacions de persones consumidores actives inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, que inclouen en el seu objecte i activitat principal la gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum, i realitzen atenció a les persones de manera presencial  i/o e línia (a més a més d’altres canals).

L’import destinat per aquesta línia de subvencions és de 50.000 €.

Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50% de l’import total del projecte amb un topall màxim de 8.000 €.

Criteris socials i ambientals 

D'altra banda, enguany també s’han tigut en compte criteris socials i ambientals en els projectes a recolzar a través de la convocatòria general de subvencions. Aquests s’expliciten en l’apartat de criteris d’avaluació. 

Enllaços i materials relacionats