L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Contractar cursos en línia: quins són els meus drets?

Contractar cursos en línia: quins són els meus drets?

Cursos en línia. L’OMIC ha detectat un increment de les consultes i queixes en relació amb la contractació d’aquests cursos. A continuació recollim una sèrie de consells generals per a les persones consumidores.

El mes de setembre no és només l’inici de l’any acadèmic a escoles, instituts o universitats, també és el mes d’arrencada d’un gran ventall de cursos que ofereixen les diferents (i nombroses) acadèmies i centres de formació que trobem a la ciutat.

Una de les novetats d’enguany és l’increment de l’oferta formativa en línia que ofereixen aquestes acadèmies i centres de formació, una tendència que s’ha vist accelerada amb la crisi de la covid-19. Malauradament, aquest creixement ha anat de bracet d’un increment de les consultes i queixes en relació amb la contractació d’aquests cursos.

A l’hora de conèixer els nostres drets com a persones consumidores hem de tenir en compte que les obligacions de les acadèmies o centres de formació són les mateixes tant per als cursos en línia com per als presencials. La particularitat és que es tracta d’una contractació a distància i, per tant, s’aconsella que les persones consumidores segueixin una sèrie de recomanacions.

 

Consells generals per a la contractació en línia
  • Contractar cursos en llocs web coneguts prèviament per vosaltres o dels quals us hagin donat bones referències. Confirmar que la pàgina inclogui la identitat de l’empresa i les dades de contacte.
  • Comprovar que el web indica les característiques del curs, el preu i el cost del material, la forma de pagament i la modalitat de l’acreditació.
  • Verificar que no s’inclouen opcions premarcades que impliquin despeses addicionals.
  • Guardar el missatge de la confirmació del pagament i la factura.
  • Dret de desistiment. És possible anul·lar el contracte durant els 14 dies següents de la seva formalització o de la recepció del material.
  • En cas de disconformitat, adreceu primer la vostra reclamació a l’empresa formadora. Si no obteniu resposta en el termini de 30 dies, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb l’OMIC per fer-ne la reclamació.

 

Dubtes sobre les acreditacions

Una de les queixes més freqüents que arriben a l’OMIC té a veure amb els títols o acreditacions que ofereixen les acadèmies o centres de formació.

En aquest sentit, és molt important tenir clara la diferència entre ensenyaments reglats i no reglats. Els ensenyaments reglats condueixen a l’obtenció de certificats homologats, mentre que els centres d’estudis no reglats no poden expedir mai cap certificació acadèmica homologada.

És molt important, doncs, que la publicitat que es faci no pugui induir a error o a falses expectatives als seus destinataris. Segons l’article 15 del Reial decret 401/1979, de 13 de febrer, entre els casos que es consideren publicitat il·lícita, trobem “realitzar publicitat educativa que pugui induir a confusió sobre els termes de l’autorització conferida o sobre la validesa acadèmica dels ensenyaments impartides”.

 

En cas de conflicte, el contracte mana

D’altra banda, a l’OMIC també hem detectat que en una situació d’excepcionalitat i grans incerteses com la que vivim actualment, preocupa haver de comprometre’s durant períodes de temps molt llargs. De fet, una de les consultes que més s’han repetit té a veure amb la dels cursos semipresencials, que són les formacions en què una part de la càrrega lectiva és presencial i l’altra, en línia. Què passaria en cas de nous confinaments? Aquests cursos es continuarien fent?

Recordem que segons l’article 123-3 i 123-4 de la LCCC, les persones consumidores tenim dret que se’ns lliuri, amb un temps suficient i raonable, un model de contracte amb les condicions generals previstes. Per evitar malentesos o reclamacions posteriors, des de l’OMIC es recomana llegir amb deteniment aquest contracte i en cas de considerar que hi ha situacions que no es preveuen o si sorgeix qualsevol altre dubte, demanar que s’hi incloguin. 

És clau, doncs, que ens assegurem que es fan les modificacions necessàries al contracte o que obtinguem una resposta per escrit als nostres dubtes. De fet, aquesta és potser una de les recomanacions més importants que podem fer des de l’OMIC per a qualsevol contractació. Així que, recordeu, el contracte sempre mana.