L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Aigua

L’aigua és un dels subministraments bàsics per a la vida de les persones. Abans de contractar l’empresa subministradora, però, informeu-vos de les tarifes, compareu-les i tingueu en compte que podeu optar a les bonificacions del cànon de l’aigua si teniu dificultats econòmiques per pagar les factures. Abans de signar res, llegiu amb atenció les condicions del contracte i guardeu sempre una còpia.

Els preus de l’aigua estan autoritzats per la Comissió de Preus de Catalunya i es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Cal que sapigueu que la factura us arribarà cada dos mesos i coincideix amb la lectura del comptador. Si no es fa la lectura, l’empresa fa una estimació del consum. A més de la quota del servei i els trams de consum d’aigua, la factura també inclou impostos com el cànon de l’aigua, la taxa de clavegueram i l’IVA, entre altres.

Si detecteu alguna anomalia a la factura i voleu fer una reclamació, contacteu l’empresa subministradora. Si no us atenen bé, podeu adreçar-vos a l’Oficina Municipal d’Informació de les Persones Consumidores. 

Temes de consum_aigua