L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Aparcament

Es tracta d'un servei que cedeix un espai en un recinte per a l’estacionament de vehicles de motor a canvi d’un preu determinat. En l’aparcament rotatori, l’empresa facilita una plaça per un període de temps variable, no prefixat, i el preu es pacta per minut d’estacionament. En aquest cas, la persona usuària només paga pel temps real d'ús (recordeu que està prohibit l’arrodoniment a l’alça).

És important tenir present que aquest servei implica un deure de vigilància i custòdia del vehicle durant el temps real d’ocupació, per aquest motiu, en cas de danys (l’empresa té l'obligació de retornar el vehicle en les mateixes condicions en què s'ha lliurat) o robatori, el titular de l’aparcament haurà de respondre davant l’usuari i el propietari del vehicle. L'empresa però, no és responsable dels accessoris no fixos i extraïbles. 

Altres aspectes a tenir en compte:

  • L’empresa ha d’indicar clarament els preus, l’horari i les normes d’ús i funcionament de l’aparcament.
  • Conserveu el justificant o el resguard de l’aparcament, ja que l’haureu de mostrar per retirar el vehicle. En els justificants o resguards dels aparcaments rotatoris hi haurà de constar: la matrícula del vehicle,  si la persona usuària fa entrega  de les claus del vehicle i finalment, el dia, l’hora i el minut d’entrada.
  • L’empresa té el dret de retenir el vehicle com a garantia del pagament del preu de l’aparcament.
  • En cas de deixar el vehicle estacionat de forma continuada en el mateix lloc més de sis mesos, es presumirà l’abandonament.

Si no s'està d'acord amb algun aspecte del servei de l'aparcament on heu estacionat el vehicle, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb l'OMIC.

Aparcaments