L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Clàusules abusives

És habitual que les persones consumidores es trobin davant contractes amb condicions generals redactades per una altra part i que no es poden negociar i modificar individualment.  Pensem en els contractes de serveis bàsics com la llum, l’aigua o el gas, els de telefonia, els serveis financers... En aquests casos les persones consumidores  només poden acceptar o rebutjar el contracte. 

Però quan aquestes condicions o clàusules suposen un desequilibri entre les consumidores i l’altra part, és a dir, li aporten un benefici a l’empresa, però perjudiquen els drets de les persones consumidores, se les considerarà abusives i, el que és més important, nul·les, i per tant no s’aplicarien.

A l’Agència Catalana del Consum podem trobar la següent classificació de clàusules abusives:

  • Vinculen el contracte a la voluntat de l’empresa
  • Limiten els drets bàsics de les persones consumidores
  • Impliquen una manca de reciprocitat
  • Afecten la garantia dels productes o serveis
  • Afecten el perfeccionament i l’execució del contracte
  • Afecten la competència i el dret aplicable