Qui és consumidor?

Segons el  Codi de consum de Catalunya, Llei 22/2010 de 20 de juliol del codi de consum de Catalunya, són PERSONES CONSUMIDORES les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat professional o empresarial.

Amb l’entrada en vigor l'1 d'abril de 2015 de la Llei 20/2014 del 29 de desembre de modificació del codi de consum de Catalunya, s’amplia la protecció a treballadors autònoms i microempreses en les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continu.

Per tindre la consideració de microempresa d'acord amb la recomanació 2003/361/CE, del 6 de maig s’ha de tenir menys de 10 treballadors o una facturació anual per sota dels 2 milions d'euros.

El Codi de consum de Catalunya atorga a les persones consumidores uns drets que tenen el caràcter de bàsics i irrenunciables, de manera que és nul qualsevol pacte que els exclogui. 

 

Drets bàsics de les persones consumidores

  1. Dret a la protecció de la salut i la seguretat
  2. Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials
  3. Dret a la indemnització i reparació de danys
  4. Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica
  5. Dret a la informació, l’educació i la formació 
  6. Dret a la representació, la consulta i la participació
  7. Drets lingüístics