L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Salut i benestar

En relació als temes de salut i benestar, destaquen les consultes relacionades amb:

Cíniques dentals

  • Com en d’altres serveis, tens dret a rebre un pressupost i una factura al final del tractament.
  • Caldrà firmar un full de consentiment abans de cada tractament. És important llegir-lo bé i estar informats tant de les característiques del tractament, com de les possibles conseqüències. 
  • Si es financia el tractament amb un crèdit al consum vinculat, és a dir, facilitat per la mateixa clínica dental, la persona consumidora té 14 dies per exercir el seu dret de desistiment. A banda, l’incompliment del tractament per part de la clínica dental comporta l’anul·lació del finançament.

Centres de bronzejat

  • Els establiments tenen l’obligació de disposar de cartells informatius amb els preus (impostos inclosos). El preu de les sessions s’inndicarà per minuts.
  • Caldrà formar un document conforme s’ha llegit totes les indicacions. L’establiment ha de conservar-lo durant 5 anys.
  • Els establiments duran a terme un control de les sessions d’exposició i les dosis rebudes per a cada persona en una fitxa personalitzada.
  • Els establiments han de portar un llibre de manteniment dels bancs solars i ha a sotmetre els seus aparells a una revisió periòdica anual, que serà realitzada per les Entitats d’Inspecció i Control concessionàries de la Generalitat de Catalunya (ECA i ICICT).
  • Els aparells han de tenir el marcatge CE, conforme compleixen la normativa europea de seguretat de productes.

Ulleres de sol

Des de l’agència Catalana del Consum recomanen assegurar-se que:

  • Tinguin la marca CE com a garantia de qualitat.
  • Un fullet o una etiqueta amb les dades del fabricant o del distribuïdor a la Unió Europea, les característiques d'ús, el grau de protecció, advertència dels riscos i les normes de seguretat i manteniment.

Si es tracta d'ulleres infantils, para esment especial, ja que sovint l'infant no és conscient que el malestar que sent tingui relació amb el fet de portar ulleres de sol.

Recorda que en cas de disconformitat amb el producte o tractament, cal demanar el full oficial de reclamació a l’empresa o contactar-hi per un mitjà que en deixi constància. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb l'OMIC per a realitzar la vostra reclamació.

Salut i benestar