L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Vehicles

A l’OMIC atenem consultes i reclamacions en relació a la compra i lloguer de vehicles però també pel que fa a reparacions.

Algunes recomanacions d’interès:

Compra

En el cas de vehicles de segona mà 

 • caldrà comprovar que ha passat amb èxit les revisions d'ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles).
 • és aconsellable que un mecànic de confiança el revisi abans. Recorda que en les transaccions entre particulars, el venedor només té l'obligació de respondre dels vicis ocults del vehicle. 
 • es pot sol·licitar a trànsit l'"informe del vehicle" que es vol comprar, i així saber si hi ha alguna incidència o càrrega que afecti la transacció.

Lloguer

 • És important comprovar les condicions del contracte, ja sigui les restriccions del lloguer, els conceptes inclosos en el preu, la política de combustible o les condicions de cancel·lació.
 • Cal informar-se de la cobertura de l’assegurança i en cas de voler un segon conductor, verificar que es contracti l’assegurança per cobrir els danys que pugui causar.
 • En cas de no estar disponible el model reservat, la companyia us ha de lliurar un equivalent. Si s’ofereix un vehicle de gamma superior no s’ha de pagar de més, en canvi si el vehicle és de gamma inferior caldrà ajustar el preu.
 • Examina el vehicle prèviament amb personal de l’empresa i pren nota de qualsevol dany amb la firma d’una persona de la companyia. Si pot ser fotografia també els danys visibles. També a l’hora de retornar-lo, per garantir que no es carreguin despeses de reparació

Reparacions

 • Tens dret a demanar un pressupost que ha de tenir una validesa de 12 mesos.
 • Si el vehicle resta dipositat en el taller, demana un resguard de dipòsit. Hi haurà de constar el termini de lliurament. El pressupost acceptat i signat, pot servir com a resguard.
 • Pots anul·lar l’encàrrec de reparació en qualsevol moment. En aquest cas només hauràs d’abonar el cost dels treballs que ja s’han realitzat.
 • Si durant la reparació es detecten noves avaries o defectes amagats, el taller només pot dur a terme la reparació amb la teva acceptació prèvia.
 • Un cop el vehicle ha estat reparat, és obligatori que el taller lliuri una factura amb tots els càrrecs desglossats. 
 • Només poden cobrar despeses en concepte d’estada si des de l’avís, es triguen més de tres dies feiners a acceptar el pressupost o a retirar el vehicle reparat.
 • Les reparacions dels vehicles estan garantides per un termini de 3 mesos o 2.000 km. Si es tracta de vehicles industrials, la garantia de la reparació és de 15 dies o 2.000 km.

 

Vehicles