Camins escolars del districte | Sant Martí | Ajuntament de Barcelona
El districte ha estat implicat en aquest projecte històricament i hi ha un gran nombre d'escoles que hi participen.

El districte de Sant Martí disposa d’una xarxa de camins escolars que té com a objectiu millorar els trajectes a peu des de casa fins als centres educatius i on participen serveis municipals i escoles de la zona.