Aprovat el conveni amb l’ATM per connectar el tramvia per la Diagonal

24/12/2020 - 09:51 h

Mobilitat i transports. El text recull les actuacions, com es distribueix el finançament i quin serà el sistema de gestió de la infraestructura.

El Ple ha aprovat el conveni de col·laboració amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per connectar per la Diagonal la xarxa tramviària de la ciutat. El text inclou les actuacions, la distribució de les inversions entre les administracions i com ha de ser el sistema de gestió de la nova infraestructura.

El conveni planifica en dues fases els treballs per connectar el tramvia per la Diagonal entre la plaça de les Glòries i la plaça de Francesc Macià, i concreta qui ha d’executar les actuacions del primer tram: Glòries-Verdaguer.

Primera fase: Glòries-Verdaguer

L’Ajuntament es compromet a executar el projecte d’urbanització de la Diagonal en aquest tram, on s’ampliaran les voreres, s’implementarà un carril bici bidireccional i s’incrementarà el verd, i el projecte d’urbanització de la Canòpia – Àmbit Tramvia. Tots dos projectes ja s’han tramitat al consistori.

L’ATM es compromet a finançar la infraestructura, l’avantprojecte del nou sistema de gestió i l’adquisició de tramvies nous.

Segona fase: Verdaguer – Francesc Macià

El text recull també que totes dues administracions hauran de redactar els projectes de la segona fase, entre Verdaguer i Francesc Macià.

A més, refermen la voluntat que la gestió de la infraestructura sigui cent per cent pública un cop expirin els contractes vigents d’explotació. Mentrestant, es comprometen a augmentar la participació pública i a garantir que les millores de la rendibilitat repercuteixin en l’àmbit públic.

L’aprovació del conveni amb l’ATM i dels primers projectes urbanístics és fruit de l’acord assolit amb ERC.