Inversió de 3,5 milions a Sant Martí per a projectes de proximitat

24/02/2021 - 15:35 h

Ajuntament. Al districte es duran a terme set actuacions fruit de l'acord pressupostari firmat pels grups de Govern i ERC.

Seguint amb l’acord pressupostari signat pels partits del Govern de la ciutat i el grup municipal d’ERC, s’ha concretat el desenvolupament d’un fons d’inversió de 30 milions d’euros destinat a projectes de proximitat a tots els districtes de la ciutat. Durant el 2021, s’executaran un total de 83 actuacions d’impacte directe en la ciutadania. Als barris de Sant Martí es duran a terme set actuacions pel valor de 3,5 milions d'euros.

Es destinaran dos milions per districte i els deu restants es distribuiran seguint criteris de població i de renda. La concreció dels projectes s’ha treballat les darreres setmanes amb la participació dels consellers i conselleres de districte dels tres grups municipals (BComú, PSC i ERC).

Els set projectes de Sant Martí inclosos al programa d’inversions municipal per aquest any són:

 • Carrils bici Badajoz-Independència (eix vertical) i Cantàbria-Santander (eix transversal). Són eixos de connectivitat fonamentals per completar la trama de carrils bici de la ciutat i, en el cas del de Cantàbria-Santander, és necessari per a la comunicació entre el litoral i els municipis veïns. Pressupost: 600.000 euros.
 • Reforma de la masia i projecte del parc de Can Miralletes. D’una banda, l’actuació preveu la reforma de la masia existent al parc de Can Miralletes per tal de fer-hi un equipament amb ús lligat al parc i la natura. I, de l’altra, la redacció del projecte per fer una nova configuració del parc, que maximitzi les possibilitats del nou equipament i aprofiti les sinergies del centre educatiu existent al costat del parc. Pressupost: 700.000 euros.
 • Urbanització de parcs al Clot i al Camp de l’Arpa del Clot. Realització del projecte per executar la reforma de les places de Sant Josep de Calassanç i Heroïnes de Girona, formant un eix vertebrador d’espais verds. Pressupost: 400.000 euros.
 • Urbanització del carrer de Muntanya i millores a l’Escola Dovella. Es farà la redacció del projecte de pacificació del trànsit del carrer de Muntanya, per sobre del carrer de Mallorca, fins al final. Inclou l’actuació tàctica sobre el tram Mallorca-Vidiella, que es realitzarà aquest any. Pressupost: 300.000 euros.
 • Compra i arranjament de locals per a entitats al Besòs i el Maresme. Compra i rehabilitació de locals per cedir-los a entitats que puguin millorar la cohesió social i la dinamització econòmica del barri. Pressupost: 400.000 euros.
 • Reurbanització del carrer de Pallars. Es tracta del tram comprès entre els carrers de Joan d’Àustria i de la Marina, que no ha estat urbanitzat al trobar-se fora de l’àmbit del 22@. Pressupost: 900.000 euros.
 • Millora de diferents equipaments. Concretament, serien millores al Centre Cívic Sant Martí, l’edifici Piramidón i el Casal de Barri La Verneda. Pressupost: 200.000 euros.

Actuacions al conjunt de la ciutat

El gruix de les inversions previstes a la ciutat es destinarà a millorar l’espai públic, incloent-hi equipaments, parcs, jocs infantils i carrils bici, així com també a adquirir finques i locals que es consideren d’interès públic.

 • Urbanització i mobiliari urbà (18 projectes): 6.148.671 euros
 • Carrils bici i mobilitat (9 projectes): 4.814.799 euros
 • Parcs i verd urbà (11 projectes): 3.150.000 euros
 • Adquisició de finques i locals (5 projectes): 2.939.031 euros
 • Millores de jocs infantils (6 projectes): 429.000 euros
 • Pacificació d’entorns escolars (2 projectes): 350.000 euros

L’acord permet reforçar també els serveis socials i d’atenció, amb actuacions concretes per fer front a l’emergència social i d’habitatge, un suport directe al teixit productiu i l’ocupació i projectes per fomentar l’activitat econòmica.

Tots els projectes hauran de ser aprovats pels tres grups municipals que subscriuen l’acord i s’hauran d’executar durant el 2021. Una comissió de seguiment, que es reunirà cada dos mesos, en farà el seguiment.