Els jardins de Can Miralletes se sotmeten a un projecte de remodelació

21/09/2023 - 13:03 h

Urbanisme i infraestructures. Es faran millores als parterres i els camins, es renovarà l’àrea de joc infantil, se substituiran els bancs de fusta i s’hi instal·laran taules de ping-pong

Es faran millores als parterres i els camins, es renovarà l’àrea de joc infantil, se substituiran els bancs de fusta i s’hi instal·laran taules de ping-pong

Les millores, que s’emmarquen en la remodelació dels espais públics impulsada pel Pla Endreça, faran que els jardins de Can Miralletes actualitzin la seva configuració de parc romàntic, propi d’altres espais verds emblemàtics de la ciutat.

Es remodelaran els parterres als carrers de Conca i Indústria i els adjacents a la porta d’accés de l’escola Miralletes. Pel que fa al primer, es renovarà totalment l’arbustiva i el sistema de reg dels cinc parterres, mentre que en els altres set s’hi conservarà l’arbustiva possible. D’altra banda, als tres parterres del c. Indústria s’hi renovarà l’arbustiva disposant espècies de fins a 60 cm, així com el sistema de reg per difusió i s’estabilitzarà el talús amb diversos elements. A més, es posarà sauló per corregir els punts baixos, i en tots els parterres dels jardins se substituirà la vorada.

També es millorarà el drenatge superficial dels camins de sauló. S’hi afegirà una capa de material de 12 cm de gruix en tots els que tinguin pendents superiors al 2%. També se substituiran les reixes per nous models homologats, es netejaran a pressió els embornals i les reixes per desembussar-les i s’efectuaran reparacions puntuals.

Espais verds, i espais per al veïnatge

Pel que fa l’àrea de jocs infantils de 0 a 5 anys es desmuntarà el mobiliari de joc actual per muntar el nou, compost per quatre elements. També es desmuntarà la tanca de fusta i s’enderrocarà la vorada de formigó fet que permetrà ampliar la zona de joc. Es retirarà la sorra existent i s’incorporarà nova sorra garbellada, es renovarà el sauló i es col·locarà una vorada de fusta entre l’àrea de sauló l’àrea de sorra. Tanmateix es recol·locaran els dos bancs existents i se’n posarà un de nou.

Per últim, tots els bancs de fusta existents dels jardins seran renovats i s’instal·laran dues noves taules de ping-pong a la zona entre la masia i el c. Sant Antoni Maria Claret. En aquest espai es prepararà la zona per a una futura col·locació de jocs de fitness. Destacar també que s’incorporarà nova senyalització d’ús correcte de la zona de gossos i es renovaran els més deteriorats de tot l’àmbit.