Impuls a la lectura, Biblioteca Punt Edu i xarxa de biblioteques obertes, Pla d’impuls de llengües estrangeres (PILE), model plurilingue (GEP), “Debat i aprèn”.