L’educació és una part vital de la societat, ja que la formació afavoreix la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes dels barris. Al districte es disposa d’una àmplia varietat de centres educatius, des dels que imparteixen formació reglada i obligatòria, fins a d’altres en què tothom pot saciar la seva set de coneixements. Perquè viure la condició de ciutadans és viure-la amb educació.

Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016

L’èxit escolar ha esdevingut, els darrers anys, un objectiu prioritari dels sistemes educatius europeus. La millora de l’èxit escolar, a més de fer augmentar les oportunitats de l’alumnat perquè li permet la continuïtat en els ensenyaments postobligatoris, és l’indicador més objectiu de la millora dels centres i de la competència professional.

Propostes educatives efectives

Projectes singulars en col·laboració amb institucions que potencien les competències de l’alumnat, com els programes de diversificació curricular, els projectes Tàndem, etcètera.

Àmbit de les noves tecnologies

Projectes de geolocalització com el projecte TAC o el projecte Clot-GEO-GEO que milloren l’ús de les noves tecnologies.

Projectes de ciutadania

Projectes que fomenten la participació de l’alumnat a les entitats: “Tutoria entre iguals” (TEI), Consell dels Infants del Museu Blau, etcètera.

Relació escola-territori

“Camins escolars”, “Patis escolars oberts als barris”, “El comerç i les escoles” i projecte de la coral.

Competències lingüístiques

Impuls a la lectura, Biblioteca Punt Edu i xarxa de biblioteques obertes, Pla d’impuls de llengües estrangeres (PILE), model plurilingue (GEP), “Debat i aprèn”.

Ciència i recerca, art i cultura

Congrés de Treball de Recerca, Jump Math, Stem Science, “Petits talents científics”, “Creadors en residència” i MUS-E.

El lleure i l’esport com a elements de cohesió

 L’organització de programes esportius es desenvolupa normalment amb una formació al llarg de tot el curs.

Suport a les famílies

Fomentar la implicació de les famílies (AMPA) en el context escolar enfortint-les, per acompanyar, orientar i estimular l’èxit educatiu dels fills i filles.

Serveis educatius

Equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat...).

El treball en xarxa

Treballar cooperant permet una atenció integral i de qualitat.

Equipaments d'educació

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa