JOSEP MOSCARDÓ 

Josep Moscardó Fernández (Barcelona, 1953) és un pintor, gravador, escultor i dibuixant de tradició postimpressionista. 

La seva pintura és al natural, lluminosa i rica en colors i consisteix en l’execució de pinzellades fàcils, espontànies i refinades amb un gran domini de la perspectiva i de l’atmosfera tant diürna com nocturna.  

La seva obra és un reflex del seu entorn i dels seus viatges des d’una visió optimista i quotidiana del món. A través de marines i paisatges urbans de Catalunya, Illes Balears, París i altres països d’Europa i els Estats Units, representa perspectives aèries, carrers transitats per cotxes i vianants i escenes de cafè integrades per elements vius —persones i animals—, els quals contribueixen a l’atractiu del quadre i a l’augment de la proximitat amb l’espectador.  

Ha realitzat exposicions individuals als Estats Units i a Espanya i ha participat en exposicions col·lectives al Regne Unit, els Estats Units, Hong Kong, el Japó, Espanya, Itàlia i Suïssa, entre altres països. Actualment, exposa a Barcelona i Sant Cugat del Vallès periòdicament. 

En els darrers anys, l’obra gràfica original també ha arribat a formar part de la seva creació. De fet, entre el 1998 i el 2016 ha estat vinculat a La Palmera, un taller de serigrafia artística.