El Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) té una identitat ben definida des que es va crear, a mitjan segle XIX, amb voluntat d'ajuda a la ciutadania, compromís amb la professió i treball en equip. La imatge tradicional dels bombers que apaguen foc s'ha anat transformant progressivament cap a la d'uns professionals que intervenen en salvaments, en situacions d'auxili, en incidents tecnològics, en fuites químiques, que vetllen perquè en la planificació d'esdeveniments s’atengui adequadament els riscos i els escenaris cada cop més complexos de vulnerabilitat.

 • Transversalitat
 • Lleialtat
 • Servei Públic
 • Exemplaritat
 • Preparació
 • Seguretat
 • Proximitat
 • Compromís

Codi d'honor

Què ens mou?

 • Salvar vides, béns i protegir el medi ambient.
 • Ajudar els qui estan en situació de vulnerabilitat.
 • El servei públic.

A què ens comprometem?

 • A donar tot el que som per salvar vides.
 • A formar-nos per ser útils als altres.
 • A respectar amb equitat tots els membres del cos.
 • A actuar amb celeritat i eficàcia allà on faci falta.
 • A ser solidaris amb les companyes i els companys.
 • A aprendre dels qui més en saben.
 • A ensenyar als qui comencen.
 • A tractar les víctimes amb cura, sensibilitat i respecte.
 • A viure plenament la nostra vocació de servei.
 • A participar en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Barcelona.

Què ens inspira?

 • Servir tothom amb eficiència i imparcialitat.
 • Garantir la seguretat de totes les persones i dels béns.

Com treballem

 • Amb tots els membres del servei, formant un sol cos.
 • Seguint les ordres dels comandaments.
 • Amb voluntat de cooperació i entesa.
 • Amb sentit de lleialtat.
 • Donant tot el que som, al servei de les persones.
 • Amb audàcia i esperit de sacrifici.
 • Amb fidelitat a la nostra missió.