A partir d’ara, per comunicar qualsevol emergència caldrà trucar al telèfon 112

12/01/2021 - 14:27

Seguretat i prevenció. El telèfon 112 substitueix el 092, de la Guàrdia Urbana, i el 080, dels Bombers de Barcelona, i centralitzarà totes les trucades d’emergència.

L’objectiu és oferir a la ciutadania el millor servei possible en la gestió d’emergències.

Abans que acabi el mes, els telèfons de la Guàrdia Urbana (092) i dels Bombers de Barcelona (080) deixaran d’estar operatius i se substituiran pel telèfon d’emergències 112, amb la finalitat que, en cas de necessitat, la ciutadania només utilitzi aquest número.

Aquest canvi millorarà la gestió dels incidents i de les demandes d’actuació dels serveis d’emergència que rep el telèfon 112 en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona i facilitarà la coordinació operativa en la gestió de les emergències.

D’aquesta manera, el CAT112 rebrà totes les trucades d’emergències a la ciutat de Barcelona mitjançant el telèfon 112 i trametrà telemàticament als sistemes de la Guàrdia Urbana i els Bombers la informació sobre els avisos i requeriments que els correspongui atendre.

L’Ajuntament de Barcelona va engegar ja a finals de l’any 2020 una campanya de comunicació per difondre aquest canvi, i duu a terme una campanya específica de contactes i comunicació amb col·lectius d’interès per fer-los partícips de la nova situació i perquè col·laborin en la difusió dels missatges.

Aquest canvi és el punt de partida del nou model de servei i de gestió per modernitzar i agilitzar les tasques d’atenció a la demanda i oferir a la ciutadania un servei millor en la gestió d’incidències, urgències i emergències a la ciutat de Barcelona.