Es constitueix la Comissió d’Estudi sobre Multireincidència

11/04/2024 - 15:04

Seguretat i prevenció. Estudiarà les reformes legislatives necessàries per reduir la delinqüència multireincident.

La comissió està integrada per dos regidors de cada grup municipal, i té l’objectiu d’estudiar les reformes legislatives que cal impulsar per poder reduir el fenomen de la delinqüència multireincident.

Durant un total de cinc sessions, hi seran presents persones expertes, i s’analitzarà la problemàtica derivada de determinats il·lícits penals, com són els furts i els robatoris amb intimidació.

La comissió també analitzarà experiències comparades i els impactes urbans, socials i econòmics de la multireincidència, i a la darrera sessió presentarà un informe amb les propostes que tinguin el màxim consens.

La implementació de reformes legislatives es considera fonamental per aconseguir la reducció tant de la taxa de criminalitat com de la percepció d’inseguretat per part de la ciutadania.