El 8M: cuidem i reivindiquem a qui cuida

08/03/2024 - 10:44

CURES. En el Dia Internacional de la Dona, des de l’Espai Barcelona Cuida volem recordar el paper essencial que juguen les dones en el rol de cura que sosté la vida en el dia a dia

L’Espai Barcelona Cuida, centre de referència de les cures a la ciutat, l’any 2023 va atendre de 13.659 persones, un 94% de les quals eren dones.

 

S’estima que a Barcelona 355.000 persones realitzen tasques de cures. En aquest context, només un 5,7% d’homes dedica 22 o més hores setmanals a les tasques de la llar, mentre que en el cas de les dones aquest percentatge arriba fins al 22%. El sector de les treballadores de la llar i les cures també es caracteritza per una profunda feminització, amb important presència de dones migrades i precaritzades.

En el Dia Internacional de la Dona, des de l’Espai Barcelona Cuida volem recordar el paper essencial que juguen les dones en el rol de cura que sosté la vida en el dia a dia. Aquest espai és el centre de referència de les cures de la ciutat i s’adreça a persones que cuiden de familiars o persones de l’entorn proper, persones que volen planificar la seva cura, treballadores de la llar i les cures i professionals d’entitats i de l’administració. L’any 2023 va atendre un total de 13.659 persones, un 94% de les quals eren dones.

Orientació, assessorament jurídic i suport emocional

L’Espai Barcelona Cuida ofereix informació i orientació personalitzada sobre recursos de cures, sanitaris, socials i comunitaris; assessorament i acompanyament en el rol de cures; treball en xarxa per accions grupals i comunitàries i un servei d’acompanyament específic a les cuidadores familiars de  més de 70 anys. A través de la Targeta Cuidadora, també s’ofereixen altres serveis, com assessorament jurídic per a la contractació de persones cuidadores, un telèfon de suport emocional i psicològic gratuït per aquest col·lectiu i activitats formatives d’interès.

Enguany, per al 8 de març l’Ajuntament de Barcelona posa el focus en la lluita contra el “sostre de vidre” i reivindica més presència de dones en càrrecs de responsabilitat i lideratge. Paral·lelament, és fonamental avançar cap a la coresponsabilitat entre homes i dones en l’àmbit del cura, enderrocant els obstacles d’aquest “sostre” que ha confinat les dones a rols específics, com el de cura. Treballem perquè els nens i joves del present siguin també cuidadors del futur construint una societat on les tasques de cura es comparteixin equitativament amb teixit associatiu i administracions.