Més dones empoderades gràcies al programa “Dones amunt”

11/11/2021 - 08:52

A Nou Barris, el projecte ha atès dones en situació de precarietat de la Zona Nord i de Les Roquetes

A Nou Barris, el projecte ha atès dones en situació de precarietat de la Zona Nord i de Les Roquetes

La segona promoció del programa “Dones amunt”, adreçat a dones en situació vulnerable, ha acabat amb 75 participants, que durant nou mesos han assistit a sessions d’empoderament personal i reforç de l’autonomia per transformar la situació de precarietat en la qual viuen. A Nou Barris, el programa s’ha adreçat a dones de la Zona Nord i Les Roquetes.

“Dones Amunt” va néixer amb la finalitat d’oferir un conjunt de recursos a dones que es trobessin en situació de precarietat, tant laboral com emocional, per treballar l’autoestima, la capacitat de decisió i el perfil professional i formatiu. L’objectiu final, reduir-ne la vulnerabilitat i dotar-les d’eines pròpies per transformar la seva vida.

La fi de la segona promoció consolida aquest programa integral que té una durada de nou mesos i que s’articula en 28 sessions grupals i 9 d’individuals.

Indicadors de la segona promoció de “Dones amunt”

El suport emocional és clau per reforçar l’autoestima de les dones i canviar dinàmiques socials i personals que n’augmenten la vulnerabilitat. De les 75 participants, 63 manifesten que han millorat les seves relacions socials, més del 74% ha començat a dedicar-se més temps a elles mateixes, i 45 dones s’han vinculat o han reforçat els seus vincles amb algun recurs del seu barri.

Al llarg del programa també s’ha detectat que 44 dones patien situacions de violència masclista. El treball per reconèixer aquest tipus de violència ha estat fonamental ja que, inicialment, més de la meitat no la identificava. D’aquestes 44 dones, gairebé el 55% ha iniciat accions per donar resposta a la seva situació, com la recerca de suport psicològic o jurídic o la separació emocional de l’agressor.

La inserció laboral és un altre dels aspectes que inclou el programa, ja que una independència econòmica més gran afavoreix no només el benestar, sinó també l’autonomia i la capacitat de decisió de les dones. Al final del projecte, el 66% de les dones ha passat de no tenir cap ingrés a tenir ingressos propis, s’ha reduït en un 36% el nombre de dones que no tenien feina, gairebé un 43% ha millorat la seva situació laboral i 13 dones han iniciat un procés d’emprenedoria.

L’impuls a l’ocupació de les participants de “Dones amunt” també s’ha abordat des del vessant formatiu i administratiu, de manera que s’ha millorat la capacitació de les dones i l’accés a recursos i entitats de barri i a assessorament legal. El 46% ha iniciat cursos d’idiomes, d’informàtica, d’habilitació o formació professional, i el 33% ha iniciat accions per millorar la seva situació administrativa.