Reconeixement als bons usos del temps a l’empresa

15/06/2021 - 14:45

Treball. Entrega dels guardons de l’edició del premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps corresponent al 2020.

El premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps reconeix, des del 2012, les bones pràctiques en l’organització i usos del temps de les empreses i entitats. L’edició d’enguany ha premiat cinc empreses que han sabut adaptar-se a aquesta necessitat en un període marcat per la pandèmia de la covid-19, en què s’han fet encara més necessàries les mesures de conciliació i corresponsabilitat i el desenvolupament de maneres innovadores d’organitzar el temps i nous recursos com el teletreball.

S’hi han presentat 22 candidatures i s’han atorgat cinc guardons, quatre segons el nombre de persones treballadores a cada empresa i una menció especial a una empresa membre de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps).

  • Empresa de menys de 10 persones treballadores: Espai Ambiental Cooperativa, per l’abast de les mesures d’usos del temps aplicades i per tenir com a propòsit específic la millora de la salut i el benestar emocional de les persones treballadores.
  • Entre 10 i 50 persones treballadores: Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, per haver implantat un ampli conjunt de mesures noves per impulsar un canvi cap a una organització més saludable, igualitària, sostenible i eficient (teletreball, compactació horària, desconnexió digital, cura i corresponsabilitat o l’observatori del benestar).
  • Entre 51 a 250 persones treballadores: Fundació Joia, com a organització que millora de manera continuada les mesures de conciliació i corresponsabilitat i que és referent en el sector dels serveis d’atenció a les persones.
  • Més de 250 treballadores: Penguin Random House Grupo Editorial.
  • Menció especial a una empresa de la Xarxa NUST: AQU Catalunya, especialment pel seu programa de treball electrònic basat en la confiança mútua i orientat a l’obtenció de resultats i la qualitat dels serveis.

El jurat està format per 16 persones, entre les quals hi ha representants del món acadèmic i universitari i representants empresarials i sindicals, així com entitats del tercer sector i representants municipals. El jurat ha fet una crida a avançar en la visió de gènere, sobretot pel que fa a augmentar la paritat de gènere en els espais de direcció i comandament de les empreses.

El Pacte del temps de Barcelona

Els premis els promou la xarxa d’empreses NUST, que ja té més de 130 empreses adherides, i que aquest 2021 fa 15 anys que es va constituir. A més, s’emmarquen en el Pacte del temps de Barcelona, un acord de ciutat que vol aconseguir que empreses i organitzacions de la ciutat avancin cap a models d’organització del temps més saludables, igualitaris i eficients.

Els reptes principals que persegueix el pacte són l’harmonització dels horaris, les organitzacions més eficients, una nova gestió del temps de treball, la igualtat entre dones i homes, l’ús de les TIC i la resposta a l’emergència climàtica, a més de l’adequació a la nova situació sorgida arran de la pandèmia.