Sessió informativa en línia sobre la Convocatòria General de Subvencions 2022: àmbits Dones i LGTBI

14/12/2021 - 12:33

Subvencions. Sessió informativa sobre els àmbits de Dones i LGTBI

La Direcció de Feminismes i LGTBI organitza una sessió informativa sobre la Convocatòria General de Subvencions de l'any 2022, per informar dels requisits, les modalitats, els terminis, etc. dels àmbits de Dones i LGTBI.

El passat 13 de desembre de 2021 es va publicar al al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022. El període de presentació de sol·licituds estarà comprès entre els dies 7 i 27 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Al web de l’Ajuntament hi trobareu el document de la convocatòria, així com tots els documents necessaris per a la presentació i altra informació d’interès.

Sessió informativa en línia per als àmbits de Dones i LGTBI
La Direcció de Feminismes i LGTBI farà una sessió informativa específica de les línies de Dones i LGTBI, per informar dels requisits, modalitats, terminis, etc.

La sessió tindrà lloc el dimecres 12 de gener de 2022 a les 16.30 hores.

Cal fer la inscripció prèvia enviant un correu electrònic a: feminismesilgtbi@bcn.cat

Un cop feta la inscripció rebreu l’enllaç de connexió a la sessió.