Des de l’any 1987 l’Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, convoca el Premi 8 de Març, que porta el nom de Maria Aurèlia Capmany en homenatge a la gran escriptora catalana.

Els objectius del premi són, d'una banda, reconèixer les iniciatives i projectes orientats a la defensa i promoció dels drets de les dones, amb una temàtica diferent cada any. El segon objectiu és oferir recursos econòmics i suport institucional que facilitin la realització dels projectes guanyadors.

Població a la qual s’adreça
Persones físiques o jurídiques i associacions o entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.


2021: XXXV edició del premi

Amb el lema “24 hores al dia, 365 dies l’any - Democratitzem les cures”, l’objectiu de l’edició d’aquest any és premiar projectes amb perspectiva de gènere, interseccional i de justícia social, que posin en el centre el treball de cures, promovent la corresponsabilitat social i comunitària, la reducció de les desigualtats i l’empoderament i la participació política de les dones.

Poden presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a la ciutat de Barcelona.

Els projectes hauran de ser inèdits o trobar-se a l’inici del desplegament i cal que es duguin a terme a la nostra ciutat.

El termini de presentació de projectes s’acaba el 17 de març del 2021.

A l’apartat “Més informació” hi trobareu les bases generals i específiques i els models normalitzats per aportar la documentació esmentada a les bases.