Volem consolidar Barcelona com una ciutat més paritària i equitativa en la creació i producció de tecnologia, incorporant-hi la perspectiva de gènere. El nostre objectiu és democratitzar un dels motors econòmics més destacats i aconseguir més justícia de gènere, en favor d’una Barcelona més digital i més feminista. 

A Barcelona, les dones només ocupen el 26 % dels llocs de treball del sector TIC, i únicament un 8,6 % ho fan en posicions tècniques. L’anomenada bretxa digital o tecnològica de gènere posa de manifest la situació d’infrarepresentació de les dones als entorns TIC i l’existència in crescendo de les desigualtats de gènere en un dels sectors que més ocupació crea a tot el món. 

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una bateria d’actuacions per promoure l’equitat de gènere a les indústries TIC de la ciutat i potenciar el feminisme com a eix central en la construcció de la societat digital. 

La mesura de govern per l’equitat de gènere en els entorns tecnològics ha estat dissenyada amb la col·laboració d’un grup de gairebé quaranta dones tecnòlogues de diferents sectors de Barcelona. En el seu marc, es vol:

  • Trencar la bretxa digital de gènere impulsant polítiques actives d'ocupació i un pla de capacitació en el sector de les TIC per a dones, que inclou el programa formatiu BcnFemTech.
  • Donar visibilitat, reconeixement i suport a les dones del sector de les TIC a Barcelona i cocrear actuacions conjuntament.
  • Despertar i inspirar vocacions tecnològiques en les nenes des de la petita infància.

El programa formatiu BcnFemTech ofereix 850 hores de capacitació per a les dones d’entorns laborals precaritzats, provinents de serveis socials, del programa Làbora, dels serveis d’inclusió de Barcelona Activa, del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) o de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), entre d’altres. S’ha impulsat en col·laboració amb Barcelona Activa, Endesa, Factoria F5 i la Fundació Formació i Treball, i permetrà incorporar cinquanta dones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral com a professionals de la programació i el desenvolupament web.