BIMSA

Per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 la informació d'aquesta secció s'anirà actualitzant a mida que es publiquin els decrets corresponents. 

Qui som

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIM/SA) és una societat anònima amb capital íntegrament municipal vinculada a l’àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que executa les obres i actuacions d'infraestructures, urbanitzacions, equipaments i edificacions singulars, per contribuir al procés de transformació i regeneració de la ciutat en benefici de la qualitat de l’espai públic i la vida de les persones. A partir de l'acord de la Comissió de Govern del dia 29 de febrer de 2012, BIM/SA assumeix la fusió de les empreses ProEixample, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, 22 Arroba BCN i Pro Nou Barris.

Què fem

BIM/SA duu a terme diferents actuacions de transformació i regeneració de l’espai públic, noves edificacions i infraestructures. Les obres abracen el conjunt de la ciutat i inclouen millores integrals en carrers i places, construcció de nous equipaments, reurbanitzacions, urbanitzacions, o construcció d’infraestructures de serveis (xarxa de recollida pneumàtica de residus, xarxa de clavegueram, etc.), entre d’altres.

Enllaços: