• Inici
  • / Agència Local d'Energia

Agència Local d'Energia

Qui som

El Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona està integrat per les administracions directament implicades en la gestió energètica i ambiental del seu àmbit d'actuació: l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l'Institut Català d'Energia i el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Alhora, també en formen part a Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Què fem

L'Agència Local d'Energia de Barcelona té la missió d'impulsar el posicionament de Barcelona com una ciutat exemplar en el tractament dels temes energètics i la seva repercussió ambiental. Per aquest motiu, treballa perquè la ciutat assoleixi uns nivells òptims en la utilització i la gestió dels recursos energètics locals i en la promoció d'una demanda d'energia de qualitat, racional i sostenible.

Per aquest motiu, el treball que es porta a terme des de l'Agència s'orienta a la millora de la qualitat ambiental i a un desenvolupament sostenible de la ciutat a partir del foment de l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica, l'ús i el coneixement de les energies renovables, així com l'optimització de la qualitat dels serveis relacionats amb aquest sector.

La finalitat és que Barcelona compleixi amb els compromisos ambientals i energètics adquirits tant en l'àmbit local (previstos en el Pla energètic i en l'Agenda 21) com en l'àmbit internacional (resultat dels acords de les cimeres de Johannesburg, Kyoto, Aalborg i Rio de Janeiro).

Enllaços relacionats: