Plataformes mòbils de contenidors de Recollida Selectiva al Bon Pastor

El barri del Bon Pastor, concretament la zona compresa entre els carrers del Foc Follet, Enric Sanchis, Sant Adrià i Formiga, al districte de Sant Andreu, és el lloc escollit per introduir la prova pilot de les plataformes mòbils de contenidors de recollida selectiva.

 

Beneficis

Amb la col·laboració de tothom i una separació correcta dels residus, els beneficis es multipliquen:

 • Les plataformes s’instal·len en una zona més propera als habitatges, i per tant, és més còmode reciclar.
 • La retirada dels contenidors suposa disposar de més espai públic lliure.
 • Millora la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions, i en especial, dels que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis).
 • Millora de la qualitat de l’aire i reducció dels nivells de soroll perquè les plataformes es transporten amb vehicles elèctrics.
 • Millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format.

 

Funcionament del sistema

Cada dia que hi ha recollida d'escombraries. Al matí s'instal·len les plataformes a partir de les 6.00 h i es retiren a les 11.00 h. A la tarda, les plataformes s'instal·len a les 18.00 h i es retiren a les 23.00 h.

 

Com separar els residus?

Els residus que es generen a les llars són separats prèviament i dipositats al carrer segons el model de recollida instaurat.

Indistintament del model de recollida dels residus, les fraccions a separar són:

 • Residus orgànics: restes de carn o peix, flors seques, taps de suro, closques d’ou o marisc, paper de cuina, etc.
 • Envasos de plàstic, brics i llaunes: garrafes d’aigua, bosses de plàstic, llaunes de begudes, xapes, paper d’alumini, safates de porexpan, plats i gots de plàstic, cables d’acer petits, xinxetes, etc.
 • Envasos de vidre: ampolles, pots de vidre, etc. Aquesta fracció no es recull pel sistema de Porta a Porta, per evitar el perill de trencament del vidre, així que s'han de continuar portant al contenidor verd.
 • Envasos de cartró i paper: caixes de cartró, diaris, revistes, etc.
 • Rebuig: burilles, restes d’escombrar, cotó, bolígrafs, etc.
 • Residus sanitaris: bolquers, compreses, excrements d’animals, etc.

 

Implicació ciutadana

La col·laboració de la ciutadania en la recollida de residus és clau per aconseguir tots els beneficis previstos, i cal que els veïns i veïnes agafin el compromís d’utilitzar correctament el sistema implantat i fomentar l’orgull de ser el primer barri en disposar de plataformes de contenidors per la recollida selectiva mòbils.

Orgull en diversos sentits:

 • Per ser pioners a la ciutat de Barcelona en disposar d’aquestes plataformes mòbils.
 • Pels beneficis que suposarà pel barri, com per exemple, més espai públic lliure.
 • Perquè contribuiran a aconseguir l’objectiu previst per l’any 2020 de reduir la generació de residus en un 15% respecte al 2010.

 

Comerços

Més de 60 comerços s'inclouen dins de la prova pilot de les plataformes mòbils de recollida selectiva. Els comerços que disposen de recollida comercial diària d'orgànica i rebuig, i de tres dies a la setmana per la recollida de paper i cartró, hauran d'utilitzar les plataformes mòbils, d'acord amb el calendari de recollida, per les fraccions d'envasos de plàstic, vidre i residus sanitaris.

Tanmateix, el comerç que no està adscrit a la recollida comercial, sempre hauran d'utilitzar les plataformes mòbils per portar els seus residus.

 

Seguiment i Avaluació de les dades

Resum d'indicadors 2020

Resum d'indicadors 2019

Resum gràfic d'indicadors 2019

Díptic d'agraïment veïnal

 

Teniu dubtes? Consulteu la Guia Informativa de la Prova Pilot de la Plataforma mòbil de contenidors de Recollida Selectiva.