Adjudicades les obres de la primera fase dels túnels viaris a la plaça de les Glòries

El Consell d’Administració de BIMSA ha adjudicat la primera fase dels túnels, el tram comprès entre els carrers Badajoz i Castillejos. Les obres d’aquesta primera fase, d’una longitud de 508 metres, començaran a finals de març i tenen una durada prevista de 25 mesos.

27/02/2015

Túnels de Glòries

El Consell d’Administració de l’empresa municipal BIMSA ha aprovat l’adjudicació de les obres dels túnels viaris a la plaça de les Glòries entre els carrers Badajoz i Castillejos per un import de 49.675.740 euros (IVA exclòs) a la UTE formada per les empreses Romero Gamero, SAU+Benito Arnó e Hijos, SAU+Copisa Constructora Pirenaica, SA i COMSA, SAU.

Es tracta de la primera fase dels túnels viaris que s’executaran en dues fases i que canalitzaran el trànsit d’entrada i sortida de la ciutat per sota la plaça de les Glòries, segons la nova configuració viària prevista en la remodelació de l'àmbit i que han de permetre la creació d’un important focus de nova centralitat articulat al voltant del conjunt d’equipaments de la plaça, nous i existents i la substitució de l’anella viària per una nova vialitat en túnel i superfície, amb el conseqüent guany de la gran parc-plaça Canòpia Urbana.

El Consell d’Administració ha analitzat les sis ofertes presentades en el procés que tenien un pressupost de licitació de 65.630.520€ (IVA exclòs). Les ofertes econòmiques presentades han suposat una baixa mitjana del 23% del pressupost. de licitació. L’oferta guanyadora és la que ha obtingut una puntuació més alta tenint en compte els aspectes econòmics, tècnics, de contractació social i d’acompliment de terminis.

Aquesta primera fase del túnel Castillejos-Badajoz (longitud 508 m), amb boques al c/Castillejos i a meitat de l'illa Badajoz- Ciutat de Granada, serà el tram més profund, ja que passarà per sota els túnels ferroviaris i arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça. La durada de les obres és de 25 mesos. Les obres està previst que començaran a finals del mes de març del 2015. Aquesta actuació consisteix en l’execució de les excavacions, estructures, passos en mina, desviament de serveis afectats i resta de l’obra civil dels túnels viaris en el tram entre els carrers Badajoz i Castillejos.

També s’inclouen aquells elements corresponents a les instal·lacions i acabats que s’han d’executar conjuntament amb les unitats d’obra civil per motius de solapament i compatibilitat de procediments constructius.

Informa't

Si vols més informació omple el següent formulari
He llegit i accepto l'avís legal de protecció de dades

Segueix Les Glòries