Trobats: 27 resultats

Guia de consum per fer servir plataformes digitals

Guia de consum per fer servir plataformes digitals [desplegable]

Resum de la Guia tècnica de consum per a l’ús de les plataformes digitals per conèixer els conceptes bàsics de l'economia col·laborativa i de l'economia de plataforma. I alhora, per actuar amb més seguretat a l'hora de contractar béns i serveis mitjançant plataformes digitals o d'oferir-los.

Guia consum plataformes digitals

Guia tècnica de consum per a l'ús de les plataformes digitals

Guia per conèixer els conceptes bàsics de l'economia col·laborativa i de l'economia de plataforma. I alhora, per actuar amb més seguretat a l'hora de contractar béns i serveis mitjançant plataformes digitals o d'oferir-los.

Memòria 2018 Serveis Municipals de Consum

La Memòria 2018 dels serveis municipals de consum resumeix les accions realitzades des de l’administració pública local en matèria de consum, consum responsable i política alimentària, així com l’activitat del 2018 de l’OMIC i l’Espai Consum Responsable. També mostra les principals línies de futur en aquest àmbit.

Nova realitat del treball en el marc de les tecnologies digitals

Nova realitat del treball en el marc de les tecnologies digitals

Estudi per conèixer la nova realitat de treball en els models de negoci emergents en el marc de les tecnologies digitals i possibles actuacions de l’Administració pública local.

Nova realitat del treball en el marc de les tecnologies digitals [desplegable]

Nova realitat del treball en el marc de les tecnologies digitals [desplegable]

Resum de l'estudi per conèixer la nova realitat de treball en els models de negoci emergents en el marc de les tecnologies digitals i possibles actuacions de l’Administració pública local.

Memòria 2017 de la OMIC

Memòria 2017 de l'OMIC

 
La Memòria 2017 dels serveis municipals de consum resumeix l'activitat del 2017 de l'OMIC i la Junta Arbitral de Consum de Barcelona. També mostra les principals línies de futur i incorpora dades sobre els serveis de consum responsable.
monedes socials i complementàries

Monedes socials i complementàries

Recull d’articles de diversos experts en el món de les monedes socials i complementàries per oferir una visió bàsica global del sistema financer actual i donar a conèixer la temàtica de les monedes socials com alternativa complementària a l’economia tradicional.

Memòria 2015 de l'OMIC

La Memòria 2015 de l'OMIC resumeix l’activitat del 2015 (per sectors de consum) i mostra les principals línies de futur de l’OMIC. També es detallen els resultats de l'enquesta de satifacció als usuaris que accedeixen presencialment al servei.

Portada de l'informe de resultats d'usuaris de l'OMIC. Juliol-desembre 2014

Informe de resultats 2014

L'Informe presenta els resultats de l'enquesta de satisfacció realitzada durant l'any 2014 a usuaris de l'Oficina d'Informació al Consumidor per mesurar la qualitat del servei prestat i poder millorar-lo.

Portada de la Memòria 2013 de l'OMIC

Memòria 2013 de l'OMIC

La Memòria 2013 de l'OMIC publica les dades per sectors de consum recollides a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor durant el 2013. També es posa en relleu el número de reclamacions tramitades pels usuaris.

Portada de la Memòria 2014 de l'OMIC

Memòria 2014 de l'OMIC

La Memòria 2014 de l'OMIC resumeix l’activitat del 2014 (per sectors de consum) i mostra les principals línies de futur de l’OMIC. També es detallen els resultats de l'enquesta de satifacció als usuaris que accedeixen presencialment al servei.

Memòria 2016 de l'OMIC

La Memòria 2016 recull, per primera vegada, la valoració conjunta dels serveis de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), la Junta Arbitral de Consum (JAC) i el mateix Departament de Consum, tots ells incorporats a la Direcció d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.