L’OMIC segueix prestant els seus serveis a la ciutadania de forma telemàtica i a través del 010. Les consultes o reclamacions es continuen fent en línia. Per a aquelles consultes que requereixin atenció presencial es concertarà cita prèvia de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores.

Publicacions OMIC

Aquí trobareu les diferents publicacions realitzades per l'OMIC sobre temes de consum.

Memòria 2020 Serveis Municipals de Consum

Tens dubtes a l'hora de contractar un producte financer?

Com em puc assessorar per accedir a un crèdit ICO?

Memoria 2019 de los servicios municipales de consumo (en catalán)

La Memòria 2019 dels serveis municipals de consum resumeix les accions realitzades des de l’administració pública local en matèria de consum, consum responsable i política alimentària, així com l’activitat del 2019 de l’OMIC. També mostra les principals línies de futur en aquest àmbit.

Ingressos i consum de les llars. Idescat

Butlletí e-Comerç

Butlletí electrònic "L'Aparador"

Cartell del servei d'informació, orientació i defensa del consumidor 1983

Guia per millorar l’eficiència i la gestió energètica a la llar

Memòria OMIC 1983/1986

Enquesta Òmnibus Municipal Departament de Consum - OMIC juny 2019. Evolució

Enquesta Òmnibus Municipal Departament de Consum - OMIC juny 2019. Presentació de resultats

Pàgines