The BOE publishes the iDental clinic creditors' tender

El passat 17 de setembre, es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat (núm. 225) la declaració en el Jutjat Mercantil número 2 de Madrid de concurs voluntari per part de l'empresa matriu de las clíniques iDental, DENTAL GLOBAL MANEGEMENT SL, amb CIF B54816426 i domicili en el Carrer Marie Curie, número 9, de Rivas Vaciamadrid, 28521, de Madrid.

Per tant, les persones afectades pel tancament d'aquestes clíniques dentals que haguéssiu pagat el vostre tractament en efectiu, amb targeta de crèdit o mitjançant un crèdit personal –és a dir, no finançat per una entitat financera d'iDental–, ja podeu comunicar el vostre crèdit/reclamació a l'Administració concursal, per intentar recuperar els diners que vau pagar per un servei que no us han prestat.

El procediment és el següent:

  • Disposeu d'1 mes –fins al 17 d’octubre de 2018, inclòs– per comunicar el vostre crèdit a l’Administració concursal per via postal o electrònica:

ERNST AND YOUNG ABOGADOS, S.L.P.

JESÚS BORJABAD GARCÍA

Avenida de la Palmera, 33, Sevilla

concursodentalglobaley@gmail.com

  • Heu de comunicar els vostres crèdits de la manera que preveu l'article 85 de la Llei concursal: per escrit i firmat pel/per la consumidor/a, interessat o qui acrediti representació suficient, fent constar el nom, cognoms, domicili i altres dades de la identitat del/de la consumidor/a, així com les dades del crèdit, el seu concepte, quantia, dates d’adquisició i venciment, característiques i qualificació que es pretengui. S’acompanyarà còpia del pagament.
  • Feu-hi constar també aquestes dades d'identificació del concurs: Concurs ordinari 829/2018, amb Número d’Identificació General de procediment 28.079.00.2-2018/0095546. Interlocutòria de data 31/07/2018.
  • Les persones interessades en personar-se en el concurs ho han de fer amb advocat i procurador.
  • Es tramitarà per procediment ordinari.
  • Les resolucions del concurs es publicaran en el web del Registre Públic Concursal publicidadconcursal.es

Aquesta informació ha estat facilitada per l'Agència Catalana de Consum