Objectius

Barcelona, en general, disposa de bons indicadors de salut, però mostra també desigualtats preocupants entre grups socials.Per tal de reduir-les i continuar millorant la salut de la ciutat, l’Àrea de Salut de l'Ajuntament de Barcelona promou una acció multisectorial, coordinada i integral de les àrees de govern i dels actors socials de la ciutat, i col·labora amb el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona per garantir uns bons serveis sanitaris i de salut pública.

El Programa d’Actuació Municipal marca com a objectius que cal treballar: