Celebrem la II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona

23/01/2023 - 13:09

La  jornada tindrà lloc el 26 de gener al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

La  jornada tindrà lloc el 26 de gener al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

La II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona pretén ser un marc de trobada, relació i celebració per fer visible i reforçar el “moviment” de ciutat entorn la salut mental. “La força de la col·laboració” és el lema que ens acompanyarà en aquesta jornada, en la qual es  compartiran avenços – iniciatives, serveis i projectes- endegats en els darrers anys des de les més de 500 organitzacions de Barcelona que estan treballant activament per millorar la salut mental de la ciutadania.

A més, serà durant aquest acte que es donaran a conèixer els nous reptes, prioritats i orientacions a abordar conjuntament en l’àmbit de la salut mental a Barcelona els propers anys.

La presentació del balanç del pla de Salut Mental 2016-2022 i dels dos Plans de Xoc Covid, i la presentació del nou Pla de Salut Mental 2023-2030 seran l’eix conductor de la trobada, en la que també s’alternaran diferents espais de treball per aprofundir en l’anàlisi del context actual, compartir aprenentatges i proposar orientacions a tenir en compte en el procés d’impuls del nou Pla. Professionals amb una trajectòria significativa, i professionals de les taules de salut mental, ens ajudaran a obrir aquesta reflexió en els diferents àmbits temàtics.

Durant la jornada, també hi haurà actuacions artístiques articulades per l’Altre Festival d’Arts Escèniques i Salut Mental amb la col·laboració entre entitats del món de la salut mental, artistes professionals i ciutadania en general.

Donada la limitació d’aforament de l’espai, per assistir-hi caldrà inscripció prèvia a través d’aquest  formulari d’inscripció

Taula de Salut Mental de Barcelona i de districtes

El Govern municipal va posar en marxa, el 2016, una estratègia en el camp de la promoció de la salut mental, la prevenció i l’atenció dels problemes i malalties mentals a Barcelona.

La Taula de Salut Mental es va constituir l’11 de gener de 2016, i el primer repte que es va assolir va ser la creació del Pla de Salut Mental de Barcelona.

Aquest pla ha implicat, en el seu procés d’elaboració, totes les organitzacions amb capacitat efectiva d’acció i incidència. La voluntat és establir una estratègia compartida i compromisos d’actuació conjunts.

A la Taula de Salut Mental hi participen un total de 50 representants de diferents entitats i institucions.

A més de la Taula de salut mental de ciutat, al llarg dels últims anys s’han anat desplegant les taules de salut mental dels districtes. Aquestes, s’han creat amb la finalitat de posar en marxa les accions del Pla de Salut Mental de Barcelona que tenen un caràcter territorial, per conèixer i articular tots els agents de la salut mental del districte, per assegurar la planificació i gestió de les diferents  actuacions al territori i per identificar potencialitats i necessitats  en matèria de salut mental al districte.