Edificis i fonts de blau per visibilitzar les síndromes de sensibilització central

12/05/2022 - 12:11

salut. El 12 de maig es commemora el dia mundial de les Síndromes de Sensibilització Central, Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crònica – Encefalomielitis Miàlgica, Sensibilitat Química Múltiple i Electrohipersensibilitat.

El 12 de maig es commemora el dia mundial de les Síndromes de Sensibilització Central, Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crònica – Encefalomielitis Miàlgica, Sensibilitat Química Múltiple i Electrohipersensibilitat.

Com cada 12 de maig, l’Ajuntament de Barcelona participa en la commemoració del Dia Mundial de les síndromes de sensibilització central (SSC). La data d’aquesta celebració commemora el naixement de la infermera Florence Nightingale, que va patir una malaltia d’aquestes característiques als 40 anys i va passar la resta de la seva vida al llit.

Enguany, s’impulsa la campanya #CatalunyadeBlau per contribuir en la visibilització d’aquestes malalties cròniques i complexes, que afecten el sistema nerviós, immunològic i endocrí i poden arribar a ser invalidants. La façana de l’Ajuntament, així com altres fonts emblemàtiques, lluiran il·luminades per reivindicar el ple reconeixement de les SSC i pal·liar l’estigmatització existent.

Entre aquestes síndromes, es troba la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica-encefalomielitis miàlgica (SFC-EM), la sensibilitat química múltiple (SQM) i l’electrohipersensibilitat (EH). Els símptomes no són visibles, però l’impacte en la vida de les persones que els pateixen pot ser devastador. Afecten diferents sistemes del cos i es caracteritzen per una sensibilitat accentuada davant certs factors, com ara medicaments, estrès, infeccions, o productes químics, que es manté en el temps malgrat la desaparició de l’estímul que l’ha provocat. Veuen minvada la seva qualitat de vida i poden patir incomprensió en l’entorn familiar, social, escolar, laboral i, sovint, en el sanitari. Requereixen, a més, d’un tractament multidisciplinari per a la millora de la salut, l’autonomia i el benestar de les persones afectades..

A l’anterior mandat, l’Ajuntament va elaborar un programa específic de ciutat per a les persones afectades i els seus familiars, redactat conjuntament amb les entitats que representen aquest col·lectiu. El programa té per objectiu situar Barcelona dins d’un marc de ciutat saludable, en el qual es veurien  beneficiades tant les persones afectades per les síndromes de sensibilització central, extremadament sensibles als factors ambientals, com el conjunt de la ciutadania.

El desplegament d’aquest programa es treballa conjuntament amb les entitats de la Taula de síndromes de sensibilitat central de la ciutat, constituïda l’11 d’abril de 2016. Es tracta d’un espai de consens que, amb un clima de bona sintonia i una visió constructiva, encapçala les millores  concretes per a les persones afectades.