III Jornada de salut mental i treball comunitari de la Taula de Salut Mental de Sant Andreu

17/05/2024 - 09:57

La perspectiva intercultural en l’atenció en salut mental.

El dijous 9 de maig la Taula de Salut Mental de Sant Andreu ha celebrat la tercera Jornada de Salut Mental i treball comunitari del districte de Sant Andreu al Centre Cívic Baró de Viver. La comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, la sra. Sara Belbeida, va donar la benvinguda a l’acte. Enguany el tema de la jornada ha estat salut mental comunitària i interculturalitat.

Unes 150 persones, professionals de diferents serveis i entitats, s’han trobat per conèixer i debatre l’estat de la qüestió i l’abordatge de la salut mental amb perspectiva intercultural des de diferents àmbits: comunitari, professional, sistèmic, institucional,… sense perdre de vista la realitat del territori.

En el transcurs de la jornada les persones assistents han pogut compartir els seus coneixements i experiències a partir dels següents blocs temàtics:

Bloc1: Salut Mental i perspectiva i intercultural.

Bloc 2: Serveis de salut mental i atenció a persones en procés migratori

Bloc 3: Reptes i necessitats de la salut mental amb perspectiva intercultural

La Taula de Salut Mental de Sant Andreu

Les taules de salut mental dels districtes són espais de reflexió, debat i propostes sobre la salut mental dels districtes de la ciutat. Amb la implicació dels agents del districte relacionats amb la salut mental, és un espai de participació i col·laboració tècnica per l’equitat, la disminució de les desigualtats socials en salut, la territorialitat, el reconeixement de drets i la no-discriminació de les persones amb trastorn mental.

El II Pla de Salut Mental de Barcelona 2023-2030

El II Pla de Salut Mental de Barcelona 2023-2030, recull com una de les 10 prioritats i reptes impulsar la inclusió de la perspectiva intercultural en el disseny de les actuacions i serveis de salut mental.

Aproximadament el 30% de la població de Barcelona ha nascut a l’estranger i també hi conviuen altres poblacions que tenen contextos culturals diferents. Les trajectòries migratòries, les creences religioses, les identitats culturals suposen un context i història de vida específic. Des de diferents espais, com les Taules de Salut Mental, es treballa en accions per promoure la sensibilització i formació en competències interculturals i la col·laboració amb entitats i agents comunitaris.