Coneix els 20 projectes de Sant Martí que passen a la votació final dels pressupostos participatius

08/04/2021 - 12:19 h

Participació. La meitat d'aquests projectes són iniciatives vinculades a equipaments educatius i entorns escolars. La votació final es farà del 10 al 20 de juny.

La fase de priorització ha acabat, i els veïns i veïnes de Sant Martí han repartit prop de 8.000 suports entre els 120 projectes acceptats al districte. Dels 20 projectes amb més suports, la meitat són iniciatives vinculades a equipaments educatius i entorns escolars. El següent pas és concretar els projectes amb els serveis municipals perquè estiguin enllestits de cara a la votació final que es farà del 10 al 20 de juny.

Sant Martí és el tercer districte amb més mobilització durant la fase de priorització, amb 7.872 suports rebuts, després de Sants-Montjuïc (10.004 suports) i l’Eixample (8.299 suports).

Entre els 20 projectes seleccionats que se sotmetran a votació final, la categoria més freqüent és la dels equipaments educatius i entorns escolars, amb la meitat dels projectes (10). De fet, una cinquena part de les iniciatives en àmbits escolars de tota la ciutat es concentra al districte.

A continuació, segueixen els projectes relacionats amb els espais verds i horts urbans (3), la pacificació o remodelació de carrers (2) i els equipaments i espais esportius (2). Per últim,  iniciatives que impulsen equipaments de proximitat (1), mobiliari urbà (1) o la millora de l’espai públic (1).

Els 20 projectes seleccionats de Sant Martí

Com serà la votació definitiva?

Del 10 al 20 de juny es durà a terme la votació definitiva per decidir quins projectes es duran a terme. Es votarà telemàticament a través del web Decidim.Barcelona. A Sant Martí hi haurà dos punts de suport presencials, un a la Seu del Districte (pl. Valentí Almirall, 1) i l’altre a un equipament de proximitat. Hi seran durant almenys set dies i comptaran amb l’atenció necessària per tal que aquelles persones que ho desitgin puguin emetre el seu vot amb el suport necessari. En aquests mateixos punts s’instal·laran petites exposicions físiques que recullin els 20 projectes finalistes.

Totes les persones de més de 13 anys empadronades a Barcelona podran votar per projectes al seu districte i en un altre. A cada districte es podran triar tants projectes com es puguin arribar a fer amb el pressupost disponible, que en el cas de Sant Martí són 3,2 milions d’euros. Els projectes més votats fins arribar a aquest pressupost seran els que finalment es duguin a terme.

Coneix tots els projectes de la ciutat que passen a la fase de votació.

Creix la participació a Decidim Barcelona

L’impuls dels pressupostos participatius i la vehiculació a través del Decidim.Barcelona ha fet créixer significativament el nombre de persones registrades en aquesta plataforma de participació. Des que fa un any es va iniciar el procés de Decidim Pressupostos, s’hi han inscrit unes 44.000 persones i s’ha arribat a un total de 80.500.