Convocatòria de subvencions municipals per a l’any 2021

22/12/2020 - 18:23 h

Subvencions 2021. El període per presentar les propostes finalitza el 27 de gener i només es poden tramitar telemàticament, cosa per a la qual és indispensable disposar d'un sistema d'identificació digital vàlid i vigent, entre els quals l'IdCat Mòbil o Cl@ve pin

El període per presentar les propostes finalitza el 27 de gener i només es poden tramitar telemàticament, cosa per a la qual és indispensable disposar d'un sistema d'identificació digital vàlid i vigent, entre els quals l'IdCat Mòbil o Cl@ve pin

La convocatòria inclou una àmplia oferta d’ajuts per a activitats i serveis de districte i ciutat durant el 2021 que siguin d’interès públic o social, en àmbits com la cultura, la salut, l’educació o l’esport, dirigits a infants, joves, dones, gent gran, migrants o persones amb discapacitat.

El Districte de Sant Martí ha organitzat una sessió informativa per assessorar totes les entitats del territori que estiguin interessades a demanar una subvenció:

Dilluns 18 de gener, a les 18 h
Sessió en línia, per videoconferència
Per participar-hi, sol·liciteu-ho a participaciosantmarti@bcn.cat

Les persones interessades han de demanar-ho per missatge electrònic. L’enllaç de connexió es facilitarà el mateix dia de la sessió a través d’un missatge de resposta que s’enviarà a la bústia-e des de la qual s’hagi fet la petició.

Com es pot sol·licitar de forma digital una subvenció municipal?

Igual que la convocatòria passada, les propostes es tramiten exclusivament a través de l’Oficina Virtual de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Després d’accedir-hi i un cop seleccionat el tràmit subvencions d’activitats i serveis de districte i de ciutat, la persona sol·licitant ha d’identificar-se a través d’un certificat digital vàlid i vigent, entre els quals:

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
Vàlid per a tràmits amb l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament.
IDCat
Vàlid per a tràmits amb la Generalitat i l’Ajuntament.

Per facilitar el procés, s’admeten altres mecanismes d’identificació i signatura com l’IdCat Mòbil o el Cl@ve pin, d’obtenció més senzilla i més fàcils d’utilitzar, tot i que d’un nivell de seguretat inferior.

Les sol·licituds es poden presentar
del 7 al 27 de gener, ambdós inclosos

Els documents que s’han de presentar per participar-hi són el formulari de sol·licitud de la subvenció, que inclou una declaració de responsabilitat, i la descripció del projecte. Tant el formulari, com la declaració responsable i el model de projecte estan disponibles a Portal de Tràmits.

La tramitació electrònica es considera més ràpida i segura que la presencial, redueix l’impacte mediambiental i està disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana.

En el document “Informació per a les persones sol·licitants” (disponible en l’apartat “Adjunts”), hi ha informació detallada per realitzar el tràmit telemàtic, així com informació sobre les incompatibilitats en la presentació de projectes o el criteri associat als beneficis ambientals i socials del projecte, entre altres.

Novetats 2021

Es mantenen el nombre d’àmbits temàtics (25) i de programes (99), però canvia alguna denominació. Es crea un nou àmbit, Ciència i Universitats, i es fusionen Educació i Cultura en un de sòl.

Es modifiquen també 18 programes, la majoria són similars a la convocatòria del 2020, però hi ha 3 eliminacions (la més destacada “Drets dels Animals”) i 5 de nova creació, 3 d’ells vinculats al nou àmbit de Ciència i Universitats.

En els ajuts de districte, destaca la creació del programa “Calendari del cicle festiu i festes majors” en l’àmbit de Cultura.

Atorgament provisional i definitiu

Un cop es tanqui el període de presentació de sol·licituds, es publicarà al BOPB la llista amb la resolució d’atorgament provisional dels ajuts. S’avisarà de la publicació a través dels correus electrònics i dels mòbils (SMS) facilitats en el formulari de la sol·licitud. En la mateixa publicació, s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts. Durant aquest període es poden realitzar, si s’escau, al·legacions a l’atorgament.

Un cop complerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment la llista de subvencions atorgades definitivament. En aquesta resolució, només apareixeran aquelles que tenien documentació a aportar, han presentat al·legacions o han estat aprovades posteriorment. Les sol·licituds proposades per atorgar provisionalment, a qui no se’ls hagi requerit presentar cap documentació administrativa i no hagin presentat al·legacions, es donaran com a definitives de manera automàtica. En aquesta fase, no s’enviaran correus electrònics ni missatges al mòbil.

En cas de resultar beneficiari/ària, en el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures de les subvencions atorgades, com a mínim, per a la totalitat de l’import subvencionat. També és important tenir present que no justificar una subvenció anterior, deixa a l’entitat fora d’aquesta convocatòria.

Més informació

Torre Jussana: 932.564.118 /  tjussana@bcn.cat
Institut Barcelona Esports: 672.213.409 / assessoramentesportiu@bcn.cat (assessorament a clubs i entitats esportives)