• El Plural, centre de masculinitats de Barcelona presenta unes maletes pedagògiques per treballar les masculinitats amb l'alumant i infants en general, per afavorir un dessenvolupament conscient, informat i lliure de la seva personalitat.

  • Aquesta guia té l'objectiu de facilitar elements que puguin millorar la praxi professional dels serveis que atenen homes de manera generalista o bé a problemàtiques específiques relacionades amb la violència masclista

  • La guia està organitzada en diferents llibrets per facilitar l'opció d'utilitzar-los de manera independent en funció de la sessió que es vol realitzar. D'aquesta manera, la guia consta de 8 llibrets que corresponen a la sessió informativa i les sis sessions grupals.

  • El recurs pedagògic està dividit en 5 blocs temàtics diferenciats, que poden ser utilitzats de manera independent entre ells però que, en conjunt, formen una intervenció completa en la temàtica de masculinitat(s). Cada bloc temàtic està format per un marc teòric i unes activitats associades que compten amb la corresponent fitxa metodològica.