El Plural ofereix diferents serveis orientats a la ciutadania i a professionals de la nostra ciutat amb l’objectiu de promoure models relacionals més igualitaris i respectuosos i combatre la violència masclista.