Horaris dels serveis municipals per a les dones durant el mes d'agost

29/07/2020 - 16:32

Horaris dels serveis municipals per a les dones durant el mes d'agost

Consulta els horaris d'atenció dels serveis municipals per a les dones durant el mes d'agost del 2020:

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA):

Ofereix atenció a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper afectades directament per aquesta violència).

 • Atenció presencial amb cita prèvia: de 8.00 a 15.00 h, de dilluns a divendres (c. Marie Curie, 16).
 • Atenció presencial d’urgència: de 9.00 a 13.00 h, de dilluns a divendres (c. Marie Curie, 16).
 • Atenció telefònica: de 8.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres. Telèfons: 932 915 910 / 920.

Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD):

Ofereixen atenció a les dones en casos de discriminació o violència masclista, a més d’informació sobre diferents àmbits, atenció psicològica, tallers, etc.

 • Atenció presencial amb cita prèvia: és imprescindible concertar cita prèviament trucant al telèfon 936 197 311 (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h, i de dilluns a dijous, de 16.00 a 19.00 h) o enviant un correu electrònic al PIAD corresponent.

Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH):

Ofereix atenció integral (psicològica, social i jurídica) a víctimes de tràfic de persones, sigui quin sigui el fi (explotació sexual, tràfic d’òrgans, mendicitat, etc.), i assessora les entitats socials i professionals que ho requereixin.

 • Telèfon: 677 445 190 (trucades i WhatsApp): de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
  Correu electrònic: unitatTEH@bcn.cat

Agència per l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS):

Servei adreçat a dones cis i dones trans que exerceixen la prostitució, sobretot les que es troben en una situació de risc i vulnerabilitat.

 • Atenció presencial  i telefònica de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h (telèfon 900 722 200 / 608 848 624; c. València, 344).
  Correu electrònic: abits@bcn.cat

Servei d’Atenció a Homes (SAH)

Servei adreçat als homes que desitgen canviar i millorar les seves relacions personals amb la finalitat d’evitar l’ús de qualsevol tipus de violència.

 • Atenció presencial i telefònica: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimarts de 15.00 a 20.00 h (c. Garcilaso,  23-27) Telèfon: 933 491 610
  Correu electrònic sah@bcn.cat

Fora de l’horari d’atenció dels diferents serveis, pots adreçar-te al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB, c. Llacuna, 25), que ofereix atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Telèfon: 900 703 030