Més places d’acollida per a dones en situació de violència masclista

23/11/2021 - 13:35

Feminismes i dona. Amb l’ampliació del 51%, s’arriba a les 157 places d’acollida destinades a dones, infants i víctimes del tràfic d’éssers humans.

En el marc de les actuacions orientades a reforçar els serveis municipals d’atenció a la violència masclista, s’ha aprovat l’ampliació del nombre de places d’acollida per a persones que pateixen violències masclistes a fi d’arribar a les 157 places disponibles.

En total, els serveis municipals de lluita contra les violències masclistes disposaran de 55 places noves, 44 d’adreçades a dones i infants en situació de violència i 11 per acollir víctimes del tràfic d’éssers humans. L’ampliació, del 54%, permet oferir més seguretat i una atenció especialitzada a persones que es troben en situació de risc i que necessiten sortir amb urgència del seu domicili habitual.

Més recursos per atendre dones i infants

Entre les mesures que s’han presentat, també destaca l’ampliació de recursos d’acolliment per a dones amb trastorns de salut mental que es troben en una situació de violència masclista, amb vuit places noves gestionades conjuntament amb entitats del tercer sector. Es tracta d’un servei temporal que acompanya les dones en el procés de recuperació integral, abordant la doble problemàtica i preveient processos de descompensació psicopatològica. Mitjançant aquests recursos, els fills i/o les filles o altres membres de la unitat familiar dependents de les dones ateses també poden accedir a un espai de protecció, acolliment, convivència, atenció socioeducativa, acompanyament i assessorament a diferents nivells.

A més, per continuar incrementant el nombre de places d’acollida en el futur, s’està treballant en el projecte de rehabilitació d’un edifici amb habitatges d’acollida per a vint dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. La previsió és que l’any 2023 s’acabi l’execució de les obres de l’equipament i s’incorpori aquest recurs al dispositiu d’acollida.

També s’han incrementat les hores d’atenció professional als pisos d’acollida fins a vuit hores setmanals per a les dones que necessiten un reforç en el procés de sortida de la casa d’acollida cap a la vida independent. Aquest increment permet oferir més hores d’acompanyament presencial a les dones i els seus fills i filles en el moment de fer el pas cap a l’autonomia, un moment que pot ser delicat per a les persones que fan la transició d’un recurs de llarga estada on han estat acompanyades per professionals les 24 hores del dia.

Ampliació prevista del SARA

El reforç del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) és clau per garantir una atenció adequada a les dones que pateixen violències masclistes. En aquesta línia, s’està treballant en l‘ampliació del servei amb un nou equipament que permeti desdoblar i incrementar els recursos.

A més, al febrer es va implantar un nou sistema d’atenció telefònica gratuït per millorar la comunicació amb el servei, alhora que es va formar les persones operadores del 010 per atendre trucades relacionades amb situacions de violència masclista.

Totes les novetats dels serveis per combatre les violències masclistes formen part de la mesura de govern “Sumant aliances: Barcelona lliure de violències masclistes”, un full de ruta que inclou totes les línies estratègiques fins al 2023.