El Consell de les Dones de Barcelona és un espai participatiu on debatre i tractar qüestions d’interès per a les dones de Barcelona, tot visualitzant les seves demandes, propostes i expectatives.
 • Va ser fundat el 1994.
 • Té caràcter consultiu: aconsella, assessora i proporciona criteris i elements de judici a organismes de l’Administració municipal. Les seves propostes són tingudes en compte pel Govern de la ciutat, però no tenen caràcter vinculant.
 • El seu objectiu fonamental és aportar i enriquir la mirada de gènere en totes les polítiques de l’Ajuntament, per tal d’avançar envers la justícia de gènere a la ciutat de Barcelona.
 • L’integren dones representants d’entitats i grups feministes i de dones de la ciutat, i quinze dones que no pertanyen a cap associació, a part de les representants institucionals i tècniques.

Comissions:

 • Comissió Plenària: l’òrgan de màxima representació del Consell de les Dones de Barcelona.
 • Comissió Permanent: l’òrgan operatiu del Consell de les Dones, integrat per representants del Plenari. Entre d’altres funcions té la capacitat de proposar la creació de grups de treball

Grup de treball:

 • Grup de Treball contra les violències masclistes: té la finalitat de promoure el seguiment de la Mesura de govern de millora del sistema per a l’abordatge integral de les violències masclistes, tot disposant de la informació adequada sobre les eines i instruments dels quals disposa l’Ajuntament per a aquest abordatge, tant pel que fa a l’àmbit intern de l’organització municipal, com respecte dels aspectes que incideixen en les polítiques públiques promogudes per l’Ajuntament de la ciutat.

Qui el compon?

 • Direcció de Feminismes i LGTBI Ajuntament de Barcelona
 • Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI Ajuntament de Barcelona
 • Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps
 • Grup Municipal Junts per Catalunya (Trias Barcelona)
 • Grup Municipal Barcelona en Comú
 • Grup Municipal ERC
 • Grup Municipal PP
 • Grup Municipal VOX