El Consell de les Dones de Barcelona és un espai participatiu on debatre i tractar qüestions d’interès per a les dones de Barcelona, tot visualitzant les seves demandes, propostes i expectatives.
  • Va ser fundat el 1994.
  • Té caràcter consultiu: aconsella, assessora i proporciona criteris i elements de judici a organismes de l’Administració municipal. Les seves propostes són tingudes en compte pel Govern de la ciutat, però no tenen caràcter vinculant.
  • El seu objectiu fonamental és aportar i enriquir la mirada de gènere en totes les polítiques de l’Ajuntament, per tal d’avançar envers la justícia de gènere a la ciutat de Barcelona.
  • L’integren dones representants d’entitats i grups feministes i de dones de la ciutat, i quinze dones que no pertanyen a cap associació, a part de les representants institucionals i tècniques.

Comissions:

  • Comissió Plenària: l’òrgan de màxima representació del Consell de les Dones de Barcelona.
  • Comissió Permanent: l’òrgan operatiu del Consell de les Dones, integrat per representants del Plenari. Entre d’altres funcions té la capacitat de proposar la creació de grups de treball

Grups de treball:

  • Abordatge de les violències masclistes: té la finalitat de promoure el seguiment de la Mesura de govern de millora del sistema per a l’abordatge integral de les violències masclistes, tot disposant de la informació adequada sobre les eines i instruments dels quals disposa l’Ajuntament per a aquest abordatge, tant pel que fa a l’àmbit intern de l’organització municipal, com respecte dels aspectes que incideixen en les polítiques públiques promogudes per l’Ajuntament de la ciutat.
  • Transversalitat de gènere: té la finalitat de promoure la coproducció de polítiques públiques en matèria de transversalitat de gènere entre l’Administració municipal i les entitats feministes i de dones de la ciutat. Incideix tant en aspectes organitzatius de l’Ajuntament com en eines i instruments en el desplegament de la Mesura de govern de la transversalitat de gènere de l’Ajuntament de Barcelona.

(Aquests dos grups de treball estan integrats per representants dels grups de dones del Consell, però també en pot formar part qualsevol altra entitat feminista o de dones, així com ciutadanes a títol individual interessades en el tema que es tracta.)

  • Territorialitat: té la finalitat d’establir una relació fluïda entre els consells de dones dels districtes i el Consell de Dones de Ciutat. D’aquesta manera es pretén proporcionar a aquests organismes un nou impuls perquè es converteixin en veritables veus de les dones dels diferents barris de Barcelona, així com per facilitar el treball tècnic de les referents de districtes. Aquest grup de treball no és obert a les ciutadanes en general, ja que pel seu objectiu l’integren grups de dones dels districtes, conselleres dels territoris i personal tècnic.
  • Consell de les Dones de Barcelona – Consell Municipal LGTBI: té la finalitat de compartir les diferents estratègies que treballen ambdós consells per trencar estereotips i rols patriarcals. Està integrat per representants de cadascun dels consells.

Mostra’n menys