Com s'elabora i s'aprova?

Com s'elabora i s'aprova?

Aquí podràs conèixer el procés d'elaboració i aprovació dels pressupostos municipals.