Com s'executa?

Com s'executa?

En aquest apartat es proporciona informació sobre la fase d'execució del pressupost.