Conceptes bàsics del pressupost

Conceptes bàsics del pressupost

Aquí podràs trobar documentació per facilitar la comprensió dels principals conceptes pressupostaris.