Béns per subhastar

Pròxima subhasta a determinar.

La informació de les condicions i els béns per subhastar, es publicaran en aquest web un mes abans de la subhasta.