Canals d'atenció

Notificació electrònica

Béns per subhastar

Adjudicació directa de béns immobles de 25 d'octubre de 2018

Traster núm. 2 de la planta soterrani, al carrer Amílcar núm. 60.

Descripció registral: Participació indivisa d'1,474% de l'entitat en construcció, núm. 1, que es concreta en el traster núm. 2. Local garatge, situat al soterrani de la casa del carrer Amílcar, núm. 60, de Barcelona. Superfície construïda de 601 m2, que compren un total de 16 aparcaments i 6 trasters. Coeficient: 20%. Referència cadastral: 0867606DF3806F0019XX.

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 23 de Barcelona al tom 2778, llibre 322, insc. 1a, foli 59, finca 20147.

 • Plànol de situació
 • Drets del deutor: Domini
 • Valoració: 6.139,00 €
 • Càrregues preferents inscrites: 0,00 €
 • Tipus de subhasta: 6.139,00 €
 • Trams de subhasta:
 • Dipòsit: 1.227,80 €

Traster núm. 3 de la planta soterrani, al carrer Amílcar núm. 60.

Descripció registral: Participació indivisa de 2,170% de l'entitat en construcció, núm. 1, que es concreta en el traster núm. 3. Local garatge, situat al soterrani de la casa del carrer Amílcar, núm. 60, de Barcelona. Superfície construïda de 601 m2, que compren un total de 16 aparcaments i 6 trasters. Coeficient: 20%. Referència cadastral: 0867606DF3806F0020BB.

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 23 de Barcelona al tom 2778, llibre 322, insc. 1a, foli 59, finca 20147.

 • Plànol de situació
 • Drets del deutor: Domini
 • Valoració: 8.769,00 €
 • Càrregues preferents inscrites: 0,00 €
 • Tipus de subhasta: 8.769,00 €
 • Trams de subhasta:
 • Dipòsit: 1.753,80 €

Traster núm. 6 de la planta soterrani, al carrer Amílcar núm. 60.

Descripció registral: Participació indivisa de 2,162% de l'entitat en construcció, núm. 1, que es concreta en el traster núm. 6. Local garatge, situat al soterrani de la casa del carrer Amílcar, núm. 60, de Barcelona. Superfície construïda de 601 m2, que compren un total de 16 aparcaments i 6 trasters. Coeficient: 20%. Referència cadastral: 0867606DF3806F0023MM.

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 23 de Barcelona al tom 2778, llibre 322, insc. 1a, foli 59, finca 20147.

 • Plànol de situació
 • Drets del deutor: Domini
 • Valoració: 8.769,00 €
 • Càrregues preferents inscrites: 0,00 €
 • Tipus de subhasta: 8.769,00 €
 • Trams de subhasta:
 • Dipòsit: 1.753,80 €