Com podem prevenir les ITS?

Les ITS es poden evitar i la millor manera de fer-ho és buscar i tenir bona informació sobre què són i com prevenir-les.

Cal tenir en compte que la prevenció és important en qualsevol relació sexual, tant si és amb penetració o sense, per via vaginal, oral o anal.

La prevenció de les ITS inclou múltiples perspectives. Us oferim algunes consideracions per reduir el risc de contreure-les:

 • Estar ben informat/ada (educació sexual).
 • Fer servir mètodes de barrera: 
  • Preservatiu intern (o preservatiu femení) de poliuretà o de nitril: és una eina que ofereix protecció davant diverses infeccions de transmissió sexual, a més de prevenir els embarassos no desitjats. El més destacable d'aquest preservatiu és que es pot inserir fins vuit hores abans de la relació sexual i no cal retirar-lo immediatament després de l'ejaculació.
  • Preservatiu extern (o preservatiu masculí): és el mètode més conegut i emprat. De la mateixa manera que el preservatiu femení, protegeix davant diverses ITS i dels embarassos no desitjats.
  • Barreres bucals de làtex: redueixen el risc d'infecció durant una relació sexual oral.
 • Evitar mantenir relacions sexuals sota els efectes de l'alcohol o d'altres drogues.
 • Fer-se periòdicament proves de detecció de les ITS, sobretot en els casos en què es tingui més d'una parella sexual.
 • No compartir joguines sexuals sense haver-les desinfectat abans o cobrir-les amb un preservatiu abans de cada nou ús.
 • Consultar amb professionals de la salut en cas de símptomes sospitosos d'ITS o si la parella ha estat diagnosticada d'una ITS.
 • Seguir correctament el tractament en cas de diagnòstic d'una ITS i evitar mantenir relacions sexuals mentre aquest duri.
 • Vacunar-se contra algunes ITS (VHA, VHB, VPH), quan estigui indicat.
 • Fer la profilaxi pre-exposició (PrEP) o post-exposició (PEP) al VIH, quan la indiqui i prescrigui un professional del sistema sanitari públic.