Quaderns d’informació de drets sobre diferents matèries:

  • Drets laborals.
  • Regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol.
  • Tràmits que cal fer per endegar un procés de divorci o separació.
  • Violència masclista en l'àmbit de la parella.
  • Assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament psicològic o mobbing.

Els llibrets els trobareu en català, castellà, francès i anglès.

Els podeu consultar aquí.